خدمات پس از فروش کالا نشانگر کیفیت،دقت،خدمت رسانی و همچنین احترام به حقوق مصرف کنندگان است.

با توجه به تصویب قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر متعهد نمودن شرکت ها،کارخانجات داخلی،حداقل 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد.

شرکت لتو با در نظر گرفتن کلیه حقوق مشتریان و در راستای بهبود خدمات پس از فروش،برای محصول فر 18 ماه گارانتی در نظر گرفته است.

موارد نقص گارانتی:

-نصب در محیط غیر استاندارد
-خسارات ناشی از حوادث طبیعی و یا حمل و نقل
-نصب و راه اندازی توسط افراد غیر مجاز